مورات خان، در سال 1997 در یکی از موفق ترین شرکت های تولید کننده در ترکیه از پایین ترین سطح آغاز به کار کرد و کلیه مسئولیت هایی که به ایشان واگذار شد را با موفقیت ایفاء نمود و بدین ترتیب در بسیاری از زمینه های کاری مربوط به شغل خود تجربه کسب کرد. این واقعیت که سرمایه گذاری در روی انسان از همه چیز مهمتر است تا به امروز مهمترین رکن اساسی وی شد... بدون در نظر گرفتن مرزهای فیمابین جهت دسترسی به مردمان مختلف در داخل و خارج از کشور از کلیه مراحل مقدس ارتباط عبور کرده و با استفاده از تجارب کسب شده از مهمترین شرکت های تولید کننده در ترکیه در سال 2009 شرکت ترا فیلم را تأسیس نمود. در حین انجام تولیدات موفق؛ اگر برای ما این احساس را به وجود نیاورید که آری، در انتظار چه هستیم، خیلی عالی می شود...

MURATHAN KODAMAN, DIRECTOR
murathan@terrafilm.tv

TurkeyEnglishGermanRussiaSaudi ArabiaIran