فردا، در بخش های مختلف بسیاری از شرکت های رسانه ای کار کرد. با هوش خلاقانه و حافظه عجیب خود از بدو تأسیس موفق شد تا یکی از اعضاء مؤسس گروه شود. کمک های خیلی زیادی کرده است تا ترا فیلم به این مرحله برسد. علاوه بر این اصلی ترین اسم های این شرکت می باشد. با اشخاصی که کار در گروه را از هر چیزی برتر می بینند، گروه را ایجاد می کند... با استفاده از مهارت مشاهده فوق العاده کیه مراحل زنجیره تولید را در ذهن خود نگه می دارد. هنگامیکه می گوید زندگی یک ریاضی است به او گوش فرا دهید... توجه.

FERDA BRAVO KODAMAN, PRODUCER
ferda@terrafilm.tv

TurkeyEnglishGermanRussiaSaudi ArabiaIran