پس از فارغ التحصیل شدن از رشته سینما تلویزیون دانشگاه بیلگی، در شرکت های مختلف در مراحل پس از تولید ایفاء وظیفه کرد. در سال 2016 در شرکت ترا فیلم به عنوان مسئول پس از تولید وارد گروه شد. نوآوری ها را از دست نمی دهد و به ساخته ها دیدگاه جدیدی می افزاید. فریب موضع متواضع و بی ادعای وی را نخورید، در داستانهای تخیلی تبدیل به یک عقاب می شود..! پیروان وی سعی می کنند همواره ویرایش هایی که انجام می دهد را به دقت کپی کنند...

SEMA BRAVO, EXECUTIVE PRODUCER
sema@terrafilm.tv

TurkeyEnglishGermanRussiaSaudi ArabiaIran